Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Písomné udelenie súhlasu

 

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosti VitoReality, s.r.o. na účely predaja/kúpy/prenájmu, marketingu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú po dobu 10 rokov.

 

 

Meno:

Priezvisko:

Nar.:

Adresa:

e-mail:

t. č.:

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov a zasielanie noviniek po dobu 10 rokov.

Dátum, miesto:                                                                                                                                                                                      Podpis: